Κανονισμοί Εξετάσεων

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι εξετάσεις των οργάνων γίνονται δύο φορές το χρόνο, Οκτώβριο και Ιούνιο-Ιούλιο. Οι αιτήσεις γίνονται από αρχές Οκτωβρίου έως 20 Δεκεμβρίου.

 

Δικαίωμα εξετάσεων και επιλογή επιπέδου

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετέχουν σπουδαστές από όλη την Ελλάδα ανεξαρτήτως εθνικότητας. Στις εξετάσεις μπορεί να πάρει μέρος οποιοσδήποτε σπουδαστής, ανεξαρτήτως ηλικίας ή επιπέδου. Για τις εξετάσεις των grades, δε χρειάζεται προηγούμενος τίτλος σπουδών. Μπορούν να δοθούν εξετάσεις σε οποιοδήποτε από τα επίπεδα, χωρίς να διατηρηθεί συγκεκριμένη σειρά. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος πχ. δώσει το gr.3 δεν είναι υποχρεωμένος την επόμενη χρονιά να δώσει το gr.4 αλλά μπορεί να δώσει το 5,6 ή ακόμα και μεγαλύτερο επίπεδο. Μπορεί ακόμα να κάνει ένα συμβουλευτικό μάθημα εισαγωγής με κάποιον καθηγητή του αντίστοιχου εξεταστικού κέντρου για να βρει το κατάλληλο επίπεδο στο οποίο θα δώσει εξετάσεις.

 

Σπουδαστές με ειδικές ανάγκες

Το εξεταστικό κέντρο πρέπει να έχει ενημερωθεί δύο μήνες πριν τις εξετάσεις για οποιαδήποτε επιπλέον παροχή χρειάζεται ένα άτομο με ειδικές ανάγκες.

 

Εξέταστρα

Πλήρης κατάλογος των εξετάστρων δίνεται στις αρχές Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από το εξεταστικό κέντρο ή τους κατά τόπους αντιπροσώπους. Τα εξέταστρα καταβάλλονται  έως 30 Ιανουαρίου. Σε περίπτωση παραίτησης του σπουδαστή από τις εξετάσεις, τα χρήματα δεν επιστρέφονται, δε μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο ούτε μεταφέρονται σε άλλο σπουδαστή. Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο με υποβολή ιατρικής βεβαίωσης στην αγγλική γλώσσα και έγκρισής της από τη Rockschool.

 

Γλώσσα

Όλες οι εξετάσεις γίνονται στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μεταφραστή, πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία του κέντρου, δύο μήνες πριν τις εξετάσεις.

 

Παρτιτούρες

Δεν επιτρέπεται η χρήση φωτοτυπίας των βιβλίων της Rockschool ή των επιπλέον κομματιών. Για τη διευκόλυνση γυρίσματος σελίδας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί φωτοτυπία της, την οποία θα κρατήσει ο εξεταστής στο τέλος της εξέτασης.

 

Κομμάτια ελεύθερης επιλογής

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του την πρωτότυπη παρτιτούρα και μία φωτοτυπία για τον εξεταστή. Αν δεν προσκομίσει το κομμάτι σε παρτιτούρα, θα βαθμολογηθεί με μηδέν. Το backing track (CD συνοδεία) δε πρέπει να περιλαμβάνει το σόλο. Αν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, θα βαθμολογηθεί με μηδέν.

 

Είσοδος στην αίθουσα εξετάσεων

Δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στην αίθουσα εξετάσεων κανείς, εκτός του υποψήφιου και του εξεταστή. Εξαιρείται ο μουσικός που συνοδεύει κάποιο κομμάτι, μόνο σ' αυτό το σημείο της εξέτασης, ο μεταφραστής (αν έχει ζητηθεί) και ο συνοδός υποψήφιου με ειδικές ανάγκες (αν έχει ζητηθεί).

 

Προσφυγή

Αν κάποιος εξεταζόμενος θεωρήσει ότι αδικήθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή στη βαθμολογία, μπορεί να υποβάλει αίτηση διαμαρτυρίας μέσα σε 30 μέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα ονόματα όλων των επιτυχόντων, ανακοινώνονται αμέσως στο ελληνικό site. Οι αναλυτικές βαθμολογίες δε δημοσιεύονται αλλά ενημερώνεται ο κάθε εξεταζόμενος προσωπικά. Η αίτηση (appeal) δίνεται στο εξεταστικό κέντρο, το οποίο την προωθεί στην Rockschool.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο: http://www.rockschool.co.uk/qualifications/generalinformation/appeals/

 

Μετάφραση

Το site αυτό είναι μεταφρασμένο από το αντίστοιχο αγγλικό για διευκόλυνση των σπουδαστών. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, συμβουλευτείτε και το αγγλικό site (http://www.rslawards.com/).