top of page

Jazz Dance Syllabus

Premiere-Grade 8

 

Αξιολόγηση

Υπάρχουν 4 ομάδες αξιολόγησης στο σύνολο της πιστοποίησης

(Distinction: Διάκριση, Merit:Αξιέπαινος, Pass: Προκριθής και Unclassified:  Δεν προκρίνεται )

Α1.Στόχος  και γενικός σκοπός

Ο στόχος του τίτλου Jazz Dance είναι να παρέχει μια ευέλικτη, προοδευτική κυρίαρχη προσέγγιση  στις γνώσεις,

τις δεξιότητες και την κατανόηση που απαιτούνται για το Jazz Dance.

Ο στόχος των διαβαθμισμένων προσόντων του RSL είναι να παρακινήσει και να ενθαρρύνει τους υποψήφιους

όλων των ηλικιών και επιπέδων  μέσω ενός συστήματος προοδευτικής ανάπτυξης 

και να ενισχύσουν δεξιότητες, γνώσεις και την κατανόηση με έναν ασφαλή και συνεπή τρόπο.

Τα προσόντα είναι χρήσιμα για τους εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να προχωρήσουν με τον δικό τους ρυθμό

μέσω μικρότερων σταδίων επίτευξης.

Αυτά τα προσόντα είναι κατάλληλα για μαθητές στις ηλικιακές ομάδες κάτω των 16, 16+, 16-18, 19+.

A2.Πρόοδος

Τα διαβαθμισμένα προσόντα μια ευέλικτη προοδευτική διαδικασία για τους μαθητές.

Αποτελούν θετικό μέσο για τον προσδιορισμό της προόδου και επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να μάθουν

τις απαραίτητες τεχνικές για να αποκτήσουν πρόσβαση στα μαθήματα βασικής και ανώτατης εκπαίδευσης.

Α3. Δομή Προσόντων

Ο τίτλος σπουδών αποτελείται από μια σειρά πρακτικών και θεωρητικών  γνώσεων που βασίζονται σε λεπτομερείς απαιτήσεις

που περιγράφονται στη σχετική διδακτέα ύλη.

Συνεπώς, οι απαιτήσεις για κάθε βαθμίδα θα περιγραφούν λεπτομερώς .

Τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε μονάδα απαιτούν γνώση, δεξιότητες και κατανόηση

αυτών των απαιτήσεων διδακτέας ύλης που πρέπει να αποδειχθούν στον εγγεγραμμένο βαθμό.

A4. Όροι συμμετοχής

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις εισόδου για αυτά τα προσόντα. Ωστόσο, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν

ότι το περιεχόμενο των υψηλότερων βαθμών θα απαιτεί ένα επίπεδο γνώσης και κατανόησης

που καλύπτεται από προηγούμενα προσόντα.

Β. Μεθοδολογία αξιολόγησης

Οι εξετάσεις αποτελούνται από Τεχνικές Ασκήσεις και την παράσταση

Β1. Πρόσβαση και εγγραφή

 Τα προσόντα  θα:

  • αποκτούνται από  όλους όσους είναι ικανοί να φθάσουν στα απαιτούμενα πρότυπα

  • θα είναι ελέυθερα από  κάθε εμπόδιο που περιορίζει την πρόσβαση και την εξέλιξη

  • προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όσους επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα προσόντα

Β2. Προαπαιτούμενες γνώσεις

Οι εκπαιδευόμενοι δεν απαιτείται να έχουν προηγούμενες γνώσεις για αυτά τα προσόντα.

Ωστόσο, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι γνωρίζουν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες κάθε βαθμού

πριν από την εγγραφή τους σε αξιολόγηση.

Η αξία των προσόντων RSL

 Το RSL υποστηρίζει μια προσέγγιση ανοικτής πρόσβασης στα προσόντα, παρέχοντας μια σειρά προγραμμάτων, σχεδιασμένα να φιλοξενούν μια μεγάλη ποικιλία υποψηφίων διαφορετικής ηλικίας, εμπειρίας και επιπέδων. Το RSL περιλαμβάνεται στο Οργανωμένο Πλαίσιο Προσόντων (RQF) στην Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία από το Γραφείο Προσόντων και Κανονισμού Εξέτασης (Ofqual).

Τα βραβεία RSL δεσμεύονται να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τη φήμη τους για την αριστεία παρέχοντας υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων, εξετάσεων και πόρων.

RSL και UCAS

 Για τους φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για εργασία ή πανεπιστήμιο, πολλοί εργοδότες βλέπουν τις βαθμολογημένες εξετάσεις με πολύ θετικό τρόπο. Τα αναγνωρισμένα προσόντα ευνοούν τις αιτήσεις UCAS και τις συνεντεύξεις για την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα προσόντα μας φέρουν σημεία που έχουν καθοριστεί για  UCAS. Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την κατανομή των βαθμών για τα προσόντα μας, παρακαλούμε δείτε:

www.rslawards.com/about-us/ucas-points

Προβλεπόμενος Χρόνος εξέτασης για το Jazz Dance

PREMIERE: 20 λεπτά

DEBUT: 20 λεπτά

GRADE 1: 25 λεπτά

GRADE 2: 25 λεπτά

GRADE 3: 25 λεπτά

GRADE 4: 35 λεπτά

GRADE 5: 35 λεπτά

GRADE 6: 45 λεπτά

GRADE 7: 45 λεπτά

GRADE 8: 45 λεπτά

Επίπεδα.

Υπάρχουν 4 επίπεδα

ENTRY LEVEL – Premiere and Debut

LEVEL 1: Grades 1–3

LEVEL 2: Grades 4–5

LEVEL 3: Grades 6–8

------

Ενδυμασία για την Εξέταση

Δεν απαιτείται στολή για την εξέταση, αλλά η ένδυση  πρέπει να είναι κατάλληλη για το στυλ και το είδος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάζονται καταλλήλως για εξέταση και να τηρούν τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξασφαλίσουν τη συνέχεια

Τα μαλλιά είναι προσεγμένα δεμένα πίσω.

 Η ένδυση να  είναι κατάλληλη και να επιτρέπει στους εξεταστές να δουν καθαρά το σώμα, τη γραμμή και τη φόρμα του κορμιού.

Η επιλογή των παπουτσιών χορού ή των γυμνών ποδιών  να είναι  κατάλληλη για το στυλ.

Όλα τα κοσμήματα αφαιρούνται

 Κάθε κοστούμι ή στηρίγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εξέτασης, λαμβάνονται υπ’όψιν.

Entry Level

Οι υποψήφιοι αναμένεται να επιδείξουν απλές τεχνικές Jazz Dance και επιδόσεις.

Αν υπάρξει μια κατάλληλη υπενθύμιση από το δάσκαλο δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τελικό βαθμό του υποψηφίου.

 

1.Τεχνικές Ασκήσεις

Ή τις προτεινόμενες τεχνικές ασκήσεις

Το PAA έχει δημιουργήσει  ένα ρεπερτόριο προτεινόμενων ασκήσεων.

Βίντεο με τις ασκήσεις υπάρχει στο σύνδεσμο:

http://www.rslawards.com/performance-arts

Σημείωση: Το σετ του Jazz Dance music πρέπει να χρησιμοποιηθεί τόσο για τις προτεινόμενες τεχνικές ασκήσεις όσο και για τις ασκήσεις του δασκάλου.

ή

Χορευτικό σχήμα Δασκάλου

Το PAA προάγει τη δημιουργικότητα και δίνει στον καθηγητή την ευελιξία να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί τις δικές του τεχνικές ασκήσεις. Η ρύθμιση που περιλαμβάνει τη χρήση πρόσθετων βημάτων, ώμων και στυλ μπορεί να χορογραφηθεί από τον δάσκαλο. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ρυθμίσεις τους βρίσκονται σε κατάλληλο επίπεδο τεχνικής δυσκολίας για κάθε Grade

 

Σύμφωνα με τη σελίδα 37 του εγχειριδίου  PAA-Jazz-Syllabus-Debut-Premiere

Σύμφωνα με τη σελίδα 32 του εγχειριδίου  PAA-Jazz-Dance-Syllabus-Grade1-Grade3

Σύμφωνα με τη σελίδα 47 του εγχειριδίου PAA-Jazz-Dance-Syllabus-Grade4-Grade5

Σύμφωνα με τη σελίδα 59 του εγχειριδίου PAA-Jazz-Dance-Syllabus-Grade6-Grade8

 

2.Η χορευτική παράσταση

Κοστούμια και σκηνικά ή στηρίγματα επιτρέπονται μόνο στην ομαδική εξέταση.

Ο εξετάσεις δεν έχουν υποχρεωτικά απαιτούμενα παρόλα αυτά οι δάσκαλοι θα πρέπει

να έχουν λάβουν υπόψη τους τη διάρκεια της εξέτασης και την διδακτέα ύλη.

Ο εξεταστής μπορεί να ζητήσει τις τεχνικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες παραπάνω από μία φορά αν χρειαστεί.

Ο δάσκαλος  την ημέρα της εξέτασης θα συναντηθεί με τον εξεταστή για να τον ενημερώσει σχετικά με τυχόν απουσίες.

Οι εξετάσεις Jazz  Dance PAA πρέπει να πληρούν τα χρονικά όρια που έχουν δημοσιευτεί.

Μπορούν να αξιολογηθούν το πολύ οκτώ υποψήφιοι ταυτόχρονα.

Η στολή χορού αρκεί για την εξέταση. Ωστόσο, κοστούμια και σκηνικά επιτρέπονται.

Όλοι οι υποψήφιοι ΠΡΕΠΕΙ να φορούν τον αριθμό  υποψηφίου στο μπροστινό και στο πίσω μέρος των ενδυμάτων τους

κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Ένα μέλος  του προσωπικού πρέπει να είναι παρόν για την αλλαγή της μουσικής και την οργάνωση των υποψηφίων.

 

3.Αυτοσχεδιασμός (Μόνο στο Level 2 & 3)

Οι υποψήφιοι καλούνται να αυτοσχεδιάσουν. Αυτό θα αξιολογηθεί σε μικρές ομάδες.

Ο αυτοσχεδιασμός θα γίνει με τη μουσική που παρέχει ο εξεταστής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιδιώξουν να χρησιμοποιήσουν ένα ευρύ λεξιλόγιο βημάτων μαζί με μια ισχυρή αίσθηση τεχνικής και στυλ.

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν το κομμάτι της μουσικής μία φορά πριν τους ζητηθεί να αυτοσχεδιάσουν.

Premiere

Σελίδες 22-28,39-40 του εγχειριδίου  PAA-Jazz-Syllabus-Debut-Premiere

αφορούν λεπτομέρειες των τεχνικών ασκήσεων και της παράστασης.

Premiere Dance Performance: 45–60 δευτερόλεπτα.

Επίσης υπάρχει και ελεύθερο μέρος.

 

Debut

Σελίδες 30-37,41-43 του εγχειριδίου  PAA-Jazz-Syllabus-Debut-Premiere

αφορούν λεπτομέρειες των τεχνικών ασκήσεων και της παράστασης.

Debut Dance Performance: 45–60 δευτερόλεπτα.

Επίσης υπάρχει και ελεύθερο μέρος.

 

Grade 1

Σελίδες 25-33,58-60 του εγχειριδίου PAA-Jazz-Dance-Syllabus-Grade1-Grade3

αφορούν λεπτομέρειες των τεχνικών ασκήσεων και της παράστασης.

Grade 1  Performance: 2 λεπτά

Επίσης υπάρχει και ελεύθερο μέρος.

 

Grade 2

Σελίδες 33-44,61-64 του εγχειριδίου PAA-Jazz-Dance-Syllabus-Grade1-Grade3

αφορούν λεπτομέρειες των τεχνικών ασκήσεων και της παράστασης.

Grade 2  Performance: 2 λεπτά

Επίσης υπάρχει και ελεύθερο μέρος.

 

Grade 3

Σελίδες 46-56,65-68 του εγχειριδίου PAA-Jazz-Dance-Syllabus-Grade1-Grade3

αφορούν λεπτομέρειες των τεχνικών ασκήσεων και της παράστασης.

Grade 3  Performance: 2 λεπτά

Επίσης υπάρχει και ελεύθερο μέρος.

 

Grade 4

Σελίδες 24-35, 48-52 του εγχειριδίου PAA-Jazz-Dance-Syllabus-Grade4-Grade5

αφορούν λεπτομέρειες των τεχνικών ασκήσεων και της παράστασης.

Αυτοσχεδιασμός:45 δευτερόλεπτα

Grade 4 Dance Performance –2 λεπτά ο καθένας

Επίσης υπάρχει και ελεύθερο μέρος.

 

 

Grade 5

Σελίδες 36-47,52-55, του εγχειριδίου PAA-Jazz-Dance-Syllabus-Grade4-Grade5

αφορούν λεπτομέρειες των τεχνικών ασκήσεων και της παράστασης.

Αυτοσχεδιασμός:45 δευτερόλεπτα

Grade 5 Dance Performance –2 λεπτά ο καθένας

Επίσης υπάρχει και ελεύθερο μέρος.

 

Grade 6

Σελίδες 25-36,60-63 του εγχειριδίου PAA-Jazz-Dance-Syllabus-Grade6-Grade8

αφορούν λεπτομέρειες των τεχνικών ασκήσεων και της παράστασης.

Αυτοσχεδιασμός:60 δευτερόλεπτα

Grade 4 Dance Performance –3 λεπτά ο καθένας

Επίσης υπάρχει και ελεύθερο μέρος.

 

Grade 7

Σελίδες 37-47, 64-67 του εγχειριδίου PAA-Jazz-Dance-Syllabus-Grade6-Grade8 αφορούν λεπτομέρειες των τεχνικών ασκήσεων και της παράστασης.

Αυτοσχεδιασμός:60 δευτερόλεπτα

Grade 4 Dance Performance –3 λεπτά ο καθένας

Επίσης υπάρχει και ελεύθερο μέρος.

Grade 8

Σελίδες 48-57, 68-71 του εγχειριδίου PAA-Jazz-Dance-Syllabus-Grade6-Grade8

αφορούν λεπτομέρειες των τεχνικών ασκήσεων και της παράστασης.

Αυτοσχεδιασμός:60 δευτερόλεπτα

Grade 4 Dance Performance –3 λεπτά ο καθένας

Επίσης υπάρχει και ελεύθερο μέρος.

bottom of page