top of page

Street Dance Syllabus Specification

GRADE 1 έως GRADE 8

Αξιολόγηση

Υπάρχουν 4 ομάδες αξιολόγησης στο σύνολο της πιστοποίησης

(Distinction: Διάκριση, Merit:Αξιέπαινος, Pass: Προκριθής και Unclassified:  Δεν προκρίνεται )

Α1.Στόχος  και γενικός σκοπός

Ο στόχος του τίτλου Street Dance είναι να παρέχει μια ευέλικτη, προοδευτική κυρίαρχη προσέγγιση  στις γνώσεις, τις δεξιότητες και την κατανόηση που απαιτούνται για το Street Dance.

Ο στόχος των διαβαθμισμένων προσόντων του RSL είναι να παρακινήσει και να ενθαρρύνει τους υποψήφιους όλων των ηλικιών και επιπέδων  μέσω ενός συστήματος προοδευτικής ανάπτυξης  και να ενισχύσουν δεξιότητες, γνώσεις και την  κατανόηση με έναν ασφαλή και συνεπή τρόπο. Τα προσόντα είναι χρήσιμα για τους εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να προχωρήσουν με τον δικό τους ρυθμό μέσω μικρότερων σταδίων επίτευξης.

Αυτά τα προσόντα είναι κατάλληλα για μαθητές στις ηλικιακές ομάδες κάτω των 16, 16+, 16-18, 19+.

Α2.Πρόοδος

Τα διαβαθμισμένα προσόντα μια ευέλικτη προοδευτική διαδικασία για τους μαθητές. Αποτελούν θετικό μέσο για τον προσδιορισμό της προόδου και επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να μάθουν τις απαραίτητες τεχνικές για να αποκτήσουν πρόσβαση στα μαθήματα βασικής και ανώτατης εκπαίδευσης.

Α3. Δομή Προσόντων

Ο τίτλος σπουδών αποτελείται από μια σειρά πρακτικών και θεωρητικών  γνώσεων που βασίζονται σε λεπτομερείς απαιτήσεις που περιγράφονται στη σχετική διδακτέα ύλη. Συνεπώς, οι απαιτήσεις για κάθε βαθμίδα θα περιγραφούν λεπτομερώς .Τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε μονάδα απαιτούν γνώση, δεξιότητες και κατανόηση αυτών των απαιτήσεων διδακτέας ύλης που πρέπει να αποδειχθούν στον εγγεγραμμένο βαθμό.

A4. Όροι συμμετοχής

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις εισόδου για αυτά τα προσόντα. Ωστόσο, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το περιεχόμενο των υψηλότερων βαθμών θα απαιτεί ένα επίπεδο γνώσης και κατανόησης που καλύπτεται από προηγούμενα προσόντα.

Β1. Μεθοδολογία αξιολόγησης

Οι εξετάσεις αποτελούνται από  τις Τεχνικές Ασκήσεις και την παράσταση​

Β2. Προαπαιτούμενες γνώσεις

Οι εκπαιδευόμενοι δεν απαιτείται να έχουν προηγούμενες γνώσεις για αυτά τα προσόντα. Ωστόσο, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι γνωρίζουν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες κάθε βαθμού πριν από την εγγραφή τους.

Η αξία των προσόντων RSL

 Το RSL υποστηρίζει μια προσέγγιση ανοικτής πρόσβασης στα προσόντα, παρέχοντας μια σειρά προγραμμάτων, σχεδιασμένα να φιλοξενούν μια μεγάλη ποικιλία υποψηφίων διαφορετικής ηλικίας, εμπειρίας και επιπέδων. Το RSL περιλαμβάνεται στο Οργανωμένο Πλαίσιο Προσόντων (RQF) στην Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία από το Γραφείο Προσόντων και Κανονισμού Εξέτασης (Ofqual).

Τα βραβεία RSL δεσμεύονται να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τη φήμη τους για την αριστεία παρέχοντας υψηλής ποιότητας

εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων, εξετάσεων και πόρων.

RSL και UCAS

 Για τους φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για εργασία ή πανεπιστήμιο, πολλοί εργοδότες βλέπουν τις βαθμολογημένες εξετάσεις

με πολύ θετικό τρόπο. Τα αναγνωρισμένα προσόντα ευνoούν τις αιτήσεις UCAS και τις συνεντεύξεις για την είσοδο στο πανεπιστήμιο.

Τα προσόντα μας φέρουν σημεία που έχουν καθοριστεί για  UCAS. Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την κατανομή των βαθμών

για τα προσόντα, παρακαλούμε δείτε:

www.rslawards.com/about-us/ucas-points

Προβλεπόμενος Χρόνος εξέτασης για το Street Dance

GRADE 1: 25 λεπτά

GRADE 2: 25 λεπτά

GRADE 3: 25 λεπτά

GRADE 4: 30 λεπτά

GRADE 5: 30 λεπτά

GRADE 6: 35 λεπτά

GRADE 7: 35 λεπτά

GRADE 8: 35 λεπτά

Επίπεδα.

Υπάρχουν 3 επίπεδα

LEVEL 1: Grades 1–3

LEVEL 2: Grades 4–5

LEVEL 3: Grades 6–8

Προτεινόμενες Ηλικίες για το Street Dance

Παρόλο που το PAA δεν επιβάλλει ελάχιστο ή ανώτατο όριο ηλικίας, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι υποψήφιοι είναι πλήρως προετοιμασμένοι για όλες τις πτυχές της εξέτασης. Είναι σκόπιμο οι υποψήφιοι να εισέλθουν σε ένα κατάλληλο και εφικτό επίπεδο για την ατομική τους ηλικία, τη συνολική ωριμότητα και την ικανότητά τους να πληρούν τα Κριτήρια Αξιολόγησης που δημοσιεύονται στην παρούσα προδιαγραφή. Οι ακόλουθες συστάσεις σχετικά με την ηλικία είναι :

Ενδυμασία για την Εξέταση

Δεν απαιτείται στολή για την εξέταση, αλλά η ένδυση  πρέπει να είναι κατάλληλη για το στυλ και το είδος. Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάζονται καταλλήλως για εξέταση και να τηρούν τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. 

Τα μαλλιά είναι προσεγμένα δεμένα πίσω.

 Η ένδυση να  είναι κατάλληλη και να επιτρέπει στους εξεταστές να δουν καθαρά το σώμα, τη γραμμή και τη φόρμα του κορμιού.

Η επιλογή των παπουτσιών χορού ή των γυμνών ποδιών να είναι κατάλληλη για το στυλ.

Όλα τα κοσμήματα αφαιρούνται

 Κάθε κοστούμι ή στηρίγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εξέτασης, λαμβάνονται υπ’όψιν.

GRADES-Δομή εξέτασης

Οι εξετάσεις Street  Dance PAA πρέπει να πληρούν τα χρονικά όρια που έχουν δημοσιευτεί. Μπορούν να αξιολογηθούν το πολύ οκτώ υποψήφιοι ταυτόχρονα. Η στολή χορού αρκεί  για την εξέταση · Ωστόσο, κοστούμια και σκηνικά επιτρέπονται. Όλοι οι υποψήφιοι ΠΡΕΠΕΙ να φορούν τον αριθμό υποψηφίου στο μπροστινό και στο πίσω μέρος των ενδυμάτων τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Ένα μέλος  του προσωπικού πρέπει να είναι παρόν για την αλλαγή της μουσικής και την οργάνωση των υποψηφίων

 

1.Τεχνικές Ασκήσεις (Grades 1-8)

Η αξιολόγηση τεχνικών δεξιοτήτων θα λάβει τη μορφή ενός προ-χορογραφημένου σόλο

Όλες οι τεχνικές κινήσεις από το επιλεγμένο στυλ πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα συνδυασμό, μεταβαίνοντας από τη μία κίνηση στην άλλη. Ο εξεταστής θα επιλέξει ένα μουσικό κομμάτι για τον οποίο ο υποψήφιος θα εκτελέσει τη χορογραφία.

 

Ο δάσκαλος πρέπει να προετοιμάσει τρία κομμάτια μουσικής για να επιλέξει ο εξεταστής - όλα τα κομμάτια πρέπει να είναι κατάλληλα

για όλα τα στυλ και να είναι η ίδια επιλογή μουσικής για κάθε υποψήφιο στην εξέταση. Κάθε κομμάτι του

Η μουσική πρέπει να έχει αντίθεση στο  ύφος και το ρυθμό και να επισημαίνεται σε κατηγορίες Α, Β και Γ.

 

Σημείωση: Το βίντεο Τεχνικών δεξιοτήτων πρέπει να χρησιμοποιείται ως ενίσχυση για την εξέταση μόνο. Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται

να ερμηνεύουν τις τεχνικές κινήσεις με τον δικό τους δημιουργικό τρόπο. Οποιαδήποτε βήματα που είναι μια παραλλαγή θα πρέπει να χορογραφηθούν καλλιτεχνικά και να ενισχυθούν για να είναι απαιτητικά με βάση τα βασικά θεμελιώδη στοιχεία της τεχνικής κίνησης.

 

Freestyle  (Grades 4-8)

Η αξιολόγηση  στο Freestyle (Ελεύθερο στυλ) διεξάγεται ως ατομική απόδοση σε μια ομάδα και επιτρέπει στον υποψήφιο να χορεύει ελεύθερα, επιλέγοντας οποιεσδήποτε κινήσεις ή στυλ για να εκτελέσει. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα άγνωστο κομμάτι μουσικής (παρέχεται από τον εξεταστή και παίζεται από τον ρυθμιστή  της μουσικής στην εξέταση). Οι υποψήφιοι έχουν ένα λεπτό για να εξοικειωθούν με τη μουσική προτού αυτοσχεδιάσουν. Η μουσική θα τρέξει χωρίς διακοπή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι θα εισέλθουν στο χώρο χορού και θα εκτελέσουν  τη χορογραφία Freestyle.

Μόλις ένας υποψήφιος έχει τελειώσει το Freestyle, θα αφήσει το χώρο και ο δεύτερος υποψήφιος θα εισέλθει στην επόμενη κατάλληλη θέση.

2. Παρουσίαση χορογραφίας (Grades 1-8)

Το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του στυλ και του θέματος, είναι ελεύθερης επιλογής και οι δάσκαλοι είναι ελεύθεροι να συμπεριλάβουν οποιοδήποτε είδος, ύφος και ρυθμό.

Η παράσταση. Το κομμάτι απόδοσης πρέπει να δίνει σε κάθε μαθητή ίσες ευκαιρίες να παρουσιάσει τις δεξιότητες χορού στο κατάλληλο επίπεδο. Κάθε υποψήφιος θα λάβει βαθμό με βάση την ατομική του απόδοση μέσα στην ομάδα.

Grade 1 -2-3

1.Τεχνικές Ασκήσεις

Κάθε υποψήφιος πρέπει να εκτελέσει  χορογραφία για οκτώ μουσικά μέτρα. Ο κάθε  υποψήφιος θα επιλέξει  ένα από τα τρία στυλ

(House, Locking ή Breaking). Ο υποψήφιος θα παρουσιάσει το επιλεγμένο  στυλ στον εξεταστή.

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν ένα στυλ και να εκτελέσουν όλες τις τεχνικές κινήσεις από το επιλεγμένο στυλ.

2.Παρουσίαση χορογραφίας

Η  παράσταση της ομάδας πρέπει να διαρκεί περίπου δύο λεπτά.

 

Οδηγός για την επιλογή μουσικής για την παράσταση

Η επιλογή της μουσικής είναι η επιλογή του δασκάλου και πρέπει να επιτρέπει στους υποψήφιουςνα ανταποκριθούν στη φράση,

τη δυναμική και την ατμόσφαιρα. Το ύφος και η διάθεση της μουσικής, πρέπει να επιτρέπουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκφραση, δημιουργώντας μια παράσταση που ικανοποιεί τις τεχνικές  απαιτήσεις , τη μουσικότητα και επικοινωνία.

 

Grade 4

1.Τεχνικές Ασκήσεις

Κάθε υποψήφιος πρέπει να εκτελέσει  χορογραφία για δεκαέξι μουσικά μέτρα. Ο εξεταστής  θα επιλέξει ένα από τα τέσσερα στυλ (House, Locking, Popping ή Breaking).

Οι υποψήφιοι θα παρουσιάσουν το επιλεγμένο στυλ στον εξεταστή.

Freestyle

Οι υποψήφιοι θα χορογραφήσουν σε περίπου δεκαέξι μπαρ μουσικής.

Παρουσίαση χορογραφίας​

Θα πρέπει να γίνουν 2 ομαδικές παρουσιάσεις διαφορετικού ύφους .Η κάθε μία να διαρκεί περίπου 2  λεπτά.

 

 

 Grade 5

1.Τεχνικές Ασκήσεις

Κάθε υποψήφιος πρέπει να εκτελέσει  χορογραφία για δεκαέξι μουσικά μέτρα. Ο εξεταστής  θα επιλέξει ένα από τα τέσσερα στυλ (House, Locking, Popping ή Breaking).

Οι υποψήφιοι θα παρουσιάσουν το επιλεγμένο στυλ στον εξεταστή.

Freestyle

Οι υποψήφιοι θα χορογραφήσουν σε περίπου δεκαέξι μπαρ μουσικής.

2.Παρουσίαση χορογραφίας

Θα πρέπει να γίνουν 2 ομαδικές παρουσιάσεις διαφορετικού ύφους .Η κάθε μία να διαρκεί περίπου 2  λεπτά.

 

Grade 6

1.Τεχνικές Ασκήσεις

Κάθε υποψήφιος πρέπει να εκτελέσει  χορογραφία για  εικοσιτέσσερα μουσικά μέτρα. Ο εξεταστής  θα επιλέξει δύο  από τα τέσσερα στυλ (House, Locking, Popping ή Breaking).

Οι υποψήφιοι θα παρουσιάσουν το επιλεγμένο στυλ στον εξεταστή.

Freestyle

Για τους υποψήφιους του επιπέδου Level 3 διεξάγεται τώρα ως μάχη μέσω μιας σόλο απόδοσης. Αυτό επιτρέπει στον υποψήφιο να χορεύει ελεύθερα, επιλέγοντας οποιεσδήποτε κινήσεις ή είδος για να εκτελέσει. Οι υποψήφιοι θα χωριστούν σε ζευγάρια και θα λάβουν ένα άγνωστο κομμάτι μουσικής .

Κάθε υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να κάνει Freestyle δύο φορές εναντίον του αντιπάλου του.

Οι υποψήφιοι θα εισέλθουν στο χώρο χορού και θα εκτελέσουν περίπου δεκαέξι μέτρα μουσικής.

2.Παρουσίαση χορογραφίας

Θα πρέπει να γίνουν 2 ομαδικές παρουσιάσεις διαφορετικού ύφους .Η κάθε μία να διαρκεί περίπου 3  λεπτά.

Οι υποψήφιοι του Level 3  αναμένεται πλέον να έχουν κυρίαρχο ρόλο  σε κάποια φάση  κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

 

Grade 7

1.Τεχνικές Ασκήσεις

Κάθε υποψήφιος πρέπει να εκτελέσει  χορογραφία για  εικοσιτέσσερα μουσικά μέτρα. Ο εξεταστής  θα επιλέξει δύο  από τα τέσσερα στυλ (House, Locking, Popping ή Breaking).

Οι υποψήφιοι θα παρουσιάσουν το επιλεγμένο στυλ στον εξεταστή.

Freestyle

Για τους υποψήφιους του επιπέδου Level 3 διεξάγεται τώρα ως μάχη μέσω μιας σόλο απόδοσης. Αυτό επιτρέπει στον υποψήφιο να χορεύει ελεύθερα, επιλέγοντας οποιεσδήποτε κινήσεις ή είδος για να εκτελέσει. Οι υποψήφιοι θα χωριστούν σε ζευγάρια και θα λάβουν ένα άγνωστο κομμάτι μουσικής .

Κάθε υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να κάνει Freestyle δύο φορές εναντίον του αντιπάλου του.

Οι υποψήφιοι θα εισέλθουν στο χώρο χορού και θα εκτελέσουν περίπου δεκαέξι μέτρα μουσικής.

 

2.Παρουσίαση χορογραφίας

Θα πρέπει να γίνουν 2 ομαδικές παρουσιάσεις διαφορετικού ύφους .Η κάθε μία να διαρκεί περίπου 3  λεπτά.

Οι υποψήφιοι του Level 3  αναμένεται πλέον να έχουν κυρίαρχο ρόλο  σε κάποια φάση  κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

 

Grade 8

1.Τεχνικές Ασκήσεις

Κάθε υποψήφιος πρέπει να εκτελέσει  χορογραφία για  εικοσιτέσσερα μουσικά μέτρα. Οι υποψήφιοι  θα παρουσιάσουν 12 κινήσεις της επιλογής τους από οποιοδήποτε από τα  τέσσερα στυλ (House, Locking, Popping ή Breaking).

Οι υποψήφιοι θα παρουσιάσουν το επιλεγμένο στυλ στον εξεταστή.

Freestyle

Για τους υποψήφιους του επιπέδου Level 3 διεξάγεται τώρα ως μάχη μέσω μιας σόλο απόδοσης. Αυτό επιτρέπει στον υποψήφιο να χορεύει ελεύθερα, επιλέγοντας οποιεσδήποτε κινήσεις ή είδος για να εκτελέσει. Οι υποψήφιοι θα χωριστούν σε ζευγάρια και θα λάβουν ένα άγνωστο κομμάτι μουσικής .

Κάθε υποψήφιος θα έχει την ευκαιρία να κάνει Freestyle δύο φορές εναντίον του αντιπάλου του.

Οι υποψήφιοι θα εισέλθουν στο χώρο χορού και θα εκτελέσουν περίπου δεκαέξι μέτρα μουσικής.

 

2.Παρουσίαση χορογραφίας

Θα πρέπει να γίνουν 2 ομαδικές παρουσιάσεις διαφορετικού ύφους .Η κάθε μία να διαρκεί περίπου 3  λεπτά.

Οι υποψήφιοι του Level 3  αναμένεται πλέον να έχουν κυρίαρχο ρόλο  σε κάποια φάση  κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

bottom of page