Μοναδικά  προσόντα στο χορό και το μουσικό θέατρο

Τα Βραβεία Καλών Τεχνών (PAA) είναι ομαδικές εξετάσεις στο μουσικό θέατρο και χορός που κυμαίνονται από αρχάριο (Premiere) έως προχωρημένο (Βαθμός 8) επίπεδο. Έχοντας αναπτυχθεί  από ειδικούς του κλάδου, οι εξετάσεις PAA έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την μέτρηση,  αξιολόγηση και την επιβράβευση της προόδου, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα.