Τραγούδι

Στο Τραγούδι υπάρχουν 8 επίπεδα σπουδών. Υπάρχουν δύο ειδών βιβλία: για αντρικές φωνές και για γυναικείες φωνές, με το ανάλογο ρεπερτόριο, αλλά οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν κομμάτια κι από όποιο επιθυμούν από το ίδιο επίπεδο.

Οι εξετάσεις είναι δύο ειδών: Grade Exams και Performance Exams.

 

Grade Exams: Ο υποψήφιος τραγουδάει 3 κομμάτια, ασκήσεις και τεστ. Υπάρχει δυνατότητα παρουσίας μεταφραστή.

Για λεπτομέρειες, πατήστε στο grade που σας ενδιαφέρει.

 

Performance Exams: ο υποψήφιος εξετάζεται ΜΟΝΟ σε 5 κομμάτια που επιλέγει από το βιβλίο ή σε 3 κομμάτια από το βιβλίο και σε άλλα 2 της επιλογής του (με συγκεκριμένες προϋποθέσεις).

Για τα κομμάτια της επιλογής του, ο υποψήφιος πρέπει να έχει τις παρτιτούρες εις διπλούν μαζί του.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίεςhttps://www.rslawards.com/rockschool/graded-exams/vocals/

Ευρύτερο ρεπερτόριο:https://www.rslawards.com/wider-repertoire/

Κατεβάστε το Syllabus:https://www.rslawards.com/download/1212/